Informen als nostres clients Francesos que acceptem els Chèques vacances ANCV

 

Condicions generals de lloguer d’habitatges turístics 

Escalacenter sl   (Revisat en 11/2022)

 

Reserves

Les reserves s’efectuaran mitjançant el pagament del 30% del preu del lloguer (amb un mínim de 100€) en un termini de 72 hores. Passat aquest període, la reserva es cancel·larà automàticament.

La resta del pagament s’efectuarà en el moment de l’entrega de les claus el dia de la vostra arribada.

 

Fiança

A la vostra arribada, se us demanarà una fiança. La quantitat varia segons l’habitatge (150€ / 300€).

Convindrem una cita abans de que marxeu per comprovar les instal·lacions i retornar-vos la fiança.

 

Taxa turística

Segons el decret 5/2012 de 20 de març, és obligatòria i exigible una taxa a la vostra arribada. La quantitat és de 1€ per dia i per persona major de 16 anys amb un màxim de 7 dies per estada.

 

Arribada-Sortida

A la vostra arribada, l’entrega de les claus es realitzarà a les oficines d’Escalacenter entre les 16h i les 19 hores. Diumenges i Festius a consultar.

Tota arribada més tard de les 19 hores se´ns haurà de notificar al més aviat possible, poden comportar despeses.

 

El dia de la sortida, cal deixar l’habitatge abans de les 10 hores i les claus han de ser retornades a l’agència. L' allotjament es deixarà net i endreçat.

 

 

 

Anul·lació

Tota reserva anul·lada resultarà en les penalitzacions següents:

Fins a 60 dies abans de la data d’arribada, 10% de la paga i senyal més 80€ de despeses d’anul·lació.

Entre 59 i 30 dies abans de la data d’arribada, 50% de la paga i senyal més 80€ de despeses d’anul·lació.

Menys de 30 dies abans de la data d’arribada, 100% de la paga i senyal

 

En el cas que, per motius imprevistos i no atribuïbles a Escalacenter (incendi, inundació, venda, etc.), l'allotjament no es pugui ocupar, Escalacenter es reserva el dret a substituir l’habitatge reservat per un altre de característiques semblants o superiors o, si el client ho prefereix, reemborsar la quantitat pagada.

 

Animals

No s’admeten animals dins els habitatges.

 

Estada

L’ocupació de l’habitatge està limitat al nombre màxim de persones indicat en el contracte.

A la vostra arribada, tindreu 24 hores per indicar-nos tots els problemes que pugueu trobar.

El(s) llogater(s) es compromet(en) a respectar les normes de la copropietat, especialment les relacionades amb l’ús de la piscina i zones comuns.

 

 

 

Protecció de dates

L'ARRENDADOR accepta guardar la més estricta reserva i confidencialitat sobre qualsevol dada continguda en el present contracte, complint, entre unes altres, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD). Les obligacions de confidencialitat establertes en el present compromís tindran la mateixa durada que el present Contracte.

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD).li comuniquem que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb el legalment establert. D'acord amb els drets que li confereix en la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la nostra adreça postal o al correu electrònic