Informem als nostres clients Francesos que acceptem els Chèques vacances ANCV

 

Condicions generals de lloguer d’habitatges turístics (Revisat a 01/02/2024)

Escalacenter sl 

 

Reserves

Les reserves s’efectuaran mitjançant el pagament del 40% del preu del lloguer (amb un mínim de 100 €) en un termini de 72 hores. Passat aquest període, la reserva es cancel·larà automàticament.

La resta del pagament s’efectuarà en el moment de l’entrega de les claus el dia de la vostra arribada.

 

Fiança

A la vostra arribada, se us demanarà una fiança. La quantitat varia segons l’habitatge (300 € / 500 €). Convindrem una cita abans que marxeu per comprovar les instal·lacions i retornar-vos la fiança.

 

Impost turístic

Segons el decret 5/2012 de 20 de març, és obligatòria i exigible una taxa a la vostra arribada. La quantitat és d’1 € per dia i per persona major de setze anys amb un màxim de set dies per estada.

 

Arribada-Sortida

A la vostra arribada, l’entrega de les claus es realitzarà a les oficines d’Escalacenter entre les 16h i les 19 hores. Diumenges i Festius a consultar.

Tota arribada més tard de les 19 hores se’ns haurà de notificar al més aviat possible, poden comportar despeses.

El dia de la sortida, cal deixar l’habitatge abans de les 10 hores i les claus han de ser retornades a l’agència. L’allotjament es deixarà net i endreçat.

 

Prestacions no incloses

El preu del lloguer no inclou roba de llit, tovalloles de bany, draps de cuina ni la neteja final de l’habitatge.

Escalacenter posa a la vostra disposició tots aquests serveis i d’altres, a la vostra demanda. Consulteu les nostres tarifes.

 

Anul·lació

En cas de cancel·lació, s'ens haurà d’informar per escrit mitjançant un correu. Un cop rebut el correu electrònic, es rebrà un formulari de cancel·lació que s'haurà d’enviar degudament emplenat. Escalacenter processarà el reemborsament segons la data de notificació del correu electrònic.

 

Tota reserva anul·lada resultarà en les penalitzacions següents:

- Fins a 60 dies abans de la data d’arribada, 10% de la paga i senyal més 80€ de despeses d’anul·lació.

- Entre 59 i 30 dies abans de la data d’arribada, 50% de la paga i senyal més 80€ de despeses d’anul·lació.

- Menys de 30 dies abans de la data d’arribada, 100% de la paga i senyal.

 

En el cas que, per motius imprevistos i no atribuïbles a Escalacenter (incendi, inundació, venda, etc.), l’allotjament no es pugui ocupar, Escalacenter es reserva el dret a substituir l’habitatge reservat per un altre de característiques semblants o superiors o, si el client ho prefereix, reemborsar la quantitat pagada.

 

Animals

No s’admeten animals dins els habitatges.

 

Estada

L’ocupació de l’habitatge està limitat al nombre màxim de persones indicat en el contracte.

A la vostra arribada, tindreu 24 hores per indicar-nos tots els problemes que pugueu trobar.

El(s) llogater(s) es compromet(en) a respectar les normes de la copropietat, especialment les relacionades amb l’ús de la piscina i zones comunes.

 

Clàusula especial per situació de sequera

Seran d’obligat compliment per ambdues parts contractants les mesures per gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el territori que acordi la Generalitat de Catalunya i/o altres administracions públiques competents. En compliment de la normativa poden quedar afectats serveis que no es podràn portar a terme amb normalitat sense que aquest fet comporti cap tipus d’indemnització.

 

Protecció de dates

En compliment del que estableix la LLei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) , li comuniquem que les dades personals contingudes en aquesta documentació han estat recollides dels contactes mantinguts per vostè amb el personal de : ESCALACENTER e incorporades en el fitxer titularitat de ESCALACENTER sl denominat client, el tractament de les quals és responsable l'entitat, amb domicili a PASSEIG DEL MAR 4, 17130, L'ESCALA (Girona). La seva finalitat serà la gestió de les relacions contractuals (compra, venda, llogers, arres, etc) i relacions comercials, cobraments i pagaments corresponents, així com l'enviament d'informació comercial i/o publicitària sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades seràn objecte d'emmagatzematge davant de possibles relacions comercials en el futur. La signatura del present document suposa la prestació del consentiment per a aquest tractament.

De conformitat amb l'establert en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, si no desitja que les dades personals facilitades siguin emprades per a finalitats publicitàries, i/o de prospecció comercial respecte dels nostres productes i serveis. 

Igualment, l’informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició establerts en la normativa, així com revocar el seu consentiment, dirigint-se per escrit a  C/ PASSEIG DEL MAR, 4, 17130, L'ESCALA o INFO@ESCALACENTER.COM.

 

 

 

(Revisat a 01/02/2024)