1-POLÍTICA DE PRIVACITAT.

ESCALACENTER  es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a  aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/ qualsevol dels serveis oferts per ESCALACENTER, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Avís Legal i Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Per favor tingui en compte que encara que pugui haver-hi enllaços del nostre web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigit. ESCALACENTER no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat  pel contingut o les polítiques de privacitat d’ aquests lloc web.

 

2- QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ESCALACENTER

Les nostres dades figuren a l'inici d'aquest avís legal.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre aquesta estigui activa, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

        ¿ Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  1. La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.

 

(Menors de 14 anys) Se entendrà que la informació enviada per menors de 14 anys ho ha sigut pel consentiment dels seus representants legals. De no ser així el/la representant legal ho ha de fer saber en quant sigui possible.

 

       2. Compliment amb les lleis aplicables o execució d'un contracte. En circumstàncies específiques, és possible que necessitem processar les seves dades personals per a complir amb una llei / regulació rellevant, o per a complir amb les nostres obligacions en virtut d'un contracte al qual està subjecte.

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un documento que l’identifiqui a la nostra adreça física o electrònica (que apareixen al començament del present Avis Legal.

 

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

 

Les categories de dades que podem tractar són:

 

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 

Podem processar les seves dades personals per a les següents finalitats:

-Prestar els serveis contractats.

-Facilitar els productes adquirits.

-Respondre a les seves sol·licituds d'informació, productes o serveis

-On tenim obligacions legals, processar les dades personals

-Contractar personal

-Planificar i desenvolupar aspectes organitzatius (tals com comunicacions internes, pressupostos, administració i gestió de projectes);

-Proporcionar accés als nostres recursos

-Processar pagaments

-Administrar el lloc web

-Per a qualsevol fi addicional en el qual se'ns requereixi notificar-li i obtenir el seu consentiment, inclosos les finalitats exigides per la legislació local, obtindrem el seu consentiment abans de processar les seves dades personals per a aquestes finalitats.

 

3- ¿QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 

4- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

ESCALACENTER actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. ESCALACENTER tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

 

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s'estableixin per ESCALACENTER en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 

5- POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

ESCALACENTER es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. ESCALACENTER, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors. 

ESCALACENTER es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de ESCALACENTER sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i ESCALACENTER, així com l'acompliment de les tasques d'informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

 

6-  CONDICIONS D’US. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’ aquest lloc web implica l’acceptació plena dels  termes del present avis legal.  El present  Avis Legal y totes las relaciones que s'estableixin entre ESCALACENTER i l'Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l'establert en la legislació espanyola.

 

- Última revisió: Octubre 2023